Logo   OK Roskilde

Så foreligger det endelige resultat for dette årtusindes første og sidste OBISON.

Afviklet  på Obison Island 2. juledag.

Den suveræne vinder, manden der uselvisk ofrede sig for de andre, viste vej til alle poster, stillede sig i det iskolde mudder og hjalp de andre tørskoede over de rivende vandmasser - eller var det bare manden, der formåede at liste sig rundt uden at nogen overhovedet lagde mærke til ham :

brystnummer:  33  KURT DOSE  fra Køge  - ingen stemte på ham.

Herefter følger i rækkefølge efter stemmetal:
 

R3      Hans P Hansen Køge              1
R2      Jan Truelsen                    2
06      Kaj Munck HG                    2
23      Christian Thorsen               2
28      Sofie Olsen Hvalsø              2
09      Niels Lund Køge                 3
11      Hilde Myhren                    3
30      Svend Fladberg Køge             3
29      Mia Jepsen Hvalsø               4
22      Lars Vindegaard Farum           5
34      Poul Koziara Køge               5
12      Troels Petersen                 6
13      Finn Olsen                      6
19      Niels J Pedersen Køge           6
24      Karsten Hjort                   6
31      Claus Børsting HG               6
05      Morten Jensen                   7
20      Claus Mikkelsen                 7
R1      Egon Lynge Madsen               7
18      Per Tripax                      8
27      Mads Vindegaard                 8
26      Lars Olsen                      9
07      Peter Jensen                    10
14      Ole Frederiksen                 10
15      Peter Lind                      10
32      Jesper Børsting                 10
10      Christian Olsen                 11
16      John Berg                       11
02      Robert Simonsen                 15
25      Anders Kragh                    15
03      Johan Aagaard   Farum           17
04      Jesper Jensen Farum             17
01      Birgit Børsting                 19De sidste på listen kan nu overveje om de mange afgivne stemmer skyldes:

a. De var frygtindgydende modstandere.
b. De var ikke hjælpsomme nok.
c. De havde fået forkert brystnummer.


Her kan du læse OBINSON reglerne :

Velkommen til den sidste Obinson i dette årtusinde.

Her kan du dyste med alle de midler, tekniske og taktiske, som du er i besiddelse af.

Du kan lave alle de listige aftaler og intriger, du kan finde på, eller du kan optræde  som den ensomme ulv, der alene vil besejre alle.

Deltagerne får fem minutter inden konkurrencen til at kikke modløberne ud, indgå alliancer, skrive numrene ned på potentielle  konkurrenter om sejren etc.

Når startsignalet lyder har deltagerne præcis en time til at udfylde stemmesedlen, med de maksimalt 10 stemmemarkeringer (klip).
 

Her er reglerne:Regel 1.  Alle deltagere er forpligtiget til at bære et synligt brystnummer under hele konkurrencen.

Regel 2.  Hver deltager får udleveret ét og kun ét stemmekort.

Regel 3.  Man afgiver en stemme på en modløber, ved at klippe i det felt på stemmekortet, der svarer til den pågældende modløbers
brystnummer.

Regel 4.  Man kan kun afgive én stemme ved hver stemme-pæl. Flere afgivne stemmer ved samme pæl medfører diskvalifikation.

Regel 5.  Stemmekortet må gerne overdrages til anden løber (hvis man har tillid til denne !).

Regel 6.  Det er ikke tilladt at søge hjælp hos løbere, der ikke deltager i konkurrencen.

Regel 7.  Kun stemmesedler der afleveres i stemmeboksen inden 1 time  efter konkurrencens start er gyldige.

Regel  8.  Vinderen er den, som inden for  én time modtager færrest stemmer på de udleverede stemmekort.


OK Roskildes emailadresse er: okroskilde@mailme.dk

Webredaktør:
Birthe Nielsen, email: bini@ruc.dk og
Erling Mouritzen, email: emouritzen@zi.ku.dk