Logo sommer_boeg.jpg

Klub / Aktiviteter
TrænSelv baner i Avnstrup - sidste chance i denne omgang.

Nu er der nye "TrænSelv" baner i Hvalsø skoven med udgangspunkt i Avnstrup. Parkering er på parkeringspladsen vest for Avnstrup centret. Se Google Maps.

Der er tre nye baner men enkelte af posterne er gengangere.

Banerne er pdf filer lige til at printe.

Der er skærme på alle poster.

Posterne vil blive indsamlet den 9. juni.

Maj måneds baner kan stadig løbes (indtil 9.juni).

Man bestemmer selv, hvornår man har lyst til at løbe banerne, og man må gerne prøve flere gange.

Banerne er lagt på O-Track, så kan du lægge dit track ind.

Har du ikke mulighed for selv at printe banerne, så kommer der nogle eksemplarer i klubhuset.

God tur i Avnstrup

Med venlig hilsen
Hans Jessen og Michael Kreiberg


okroskilde@okr.dk     Bjældevej 20, 4000 Roskilde         webteam@okr.dk     1. juni 2020