Logo        OK Roskilde

VTR - Vintertræningsløb 2009-10

Som de tidligere år afvikles der en serie af 13 vintertræningsløb i det midt- og sydsjællandske. Der er en gennemgående konkurrence, som lægger op til et afslutnings/finaleløb 13. marts 2010 - se reglerne i slutningen af artiklen.
Listen indeholder også nogle andre ”specielle” løb, som løbes efter helt andre regler - fx vores eget juleløb 2. juledag.
Løbene giver gode muligheder for at holde formen ved lige og få løbet i andre skove, selv om nogle af dem ligger langt fra Roskilde, men der er jo altid mulighed for at arrangere fælles-transport. I løbsoversigten er der angivet links til startstederne, så det er lettere at finde frem.

Der er frit banevalg - uanset alder, dog henstilles at man så vidt muligt løber det der svarer til ens normale klasse.
Klassen "sort mini" er delt i løbere over/under 50 år.

Der er ingen tilmelding til løbene. Du møder blot op mellem 10 og 11 pågældende søndag og vælger en af de 8 baner. Prisen er 25 kr pr løb (løbere u. 16 år 10 kr), dog gratis for de løb, som OKR selv arrangerer (30. november i Boserup og 1. februar i Skjoldenæsholm).

Løbene er velegnede for både begyndere og øvede. Kontakt en af de ”gamle” i klubben, hvis der er spørgsmål.

Den aktuelle pointstilling

Dato Klub/Resultater Skov Startsted Point/bem.
31.10 Vestsj. OK Kårup Vindekilde Strandvej Klubmester - SI
08.11 Sorø Kongskilde Friluftsgård P: Stranden 300 m
NØ for Frilufsgården
X
15.11 Hvalsø Ny Tolstrup Savværket X
22.11 HG Fruens Plantage Rønnebæk skole X - SI
29.11 Sorø Sorø Sønderskov N Skolevej X - SI
06.12 O-63 Hannenov-Oustrup Virketvej/Listrupvej X
13.12 OKR Valborup S Lerbjerg X - SI
26.12 OKR Boserup Høje P-Plads Juleløb
10.01 Holbæk Annebjerg Skov Odsherred Naturskole Nytårsstafet
17.01 Haslev Rønnebæk Overdrev Rønnebæksholm Aflyst
24.01 OKR Ny Tolstrup Avnstrup X - SI
31.01 HG Enø Dansk Folkeferie X - SI
07.02 O-63
Instruktion
Oringe
Nyt løbsområde
Nyt: Oringe,
Vordingborg
X - SI
14.02 Køge Lellingeskovene NV Markledet , Køge X - SI Aflyst
21.02 OCS Slagelse skovene Askvej, Rosted X - SI
21.02 "De Barske" Tisvilde Hegn   Troldens Fodspor
28.02 Holbæk Eriksholm Munkholmbroen X - SI
07.03 O-63 Viemose Skovfoged huset Div. 2-3-4. Ingen åbne baner
13.03 Sorø Sorø Sønderskov Skolevej Afslutningsløb - SI
14.03 HG Vintersbølle Vintersbølle Skole Kredsløb

Kun de med x-point markerede løb er tællende i den gennemgående konkurrence.
Specielle løb har anderledes baner.

Eventuelle ændringer kommer her på siden

Baner

Svær, Sort, Lang     7½-10 km	
Svær, Sort, Mellem     6-7 km	
Svær, Sort, Kort      4-5 km
Svær, Sort, Mini u. 50 år 3-4 km
Svær, Sort, Mini o. 50 år 3-4 km
	
Mellemsvær, Gul      4-5 km
 
Let, Hvid         3-4 km
	
Begynder, Grøn       2-3 km	
Skygning tilladt på banerne Grøn, Hvid og Gul.

Gennerelle bestemmelser

Der er fri startret på alle baner.
Dog opfordres løbere der enkelte løb vælger løbe kortere bane end normalt, at deltage u.f.k.

Point

I alle løb får vinderen af en bane 100 point.
De efterfølgende løbere får fratrukket 1 point pr. minuttal, de er langsommere.
På alle baner opdelles resultaterne i damer og herrer, og de får point hver for sig.
De 6 bedste løb er tællende i den gennemgående konkurrence:
- for Gul, Hvid og Grøn bane afgøres samlet placering på baggrund af de 6 bedste løb.
- for Sorte baner er de 6 bedste løb alene afgørende for startrækkefølgen til afslutningsløbet. Endelig placering udregnes som pointgennemsnit 6 bedste løb nedrundet til heltal + point afslutningsløb. I tilfælde af point lighed er afslutningsløb afgørende.
I sæsonen 2009-10 er der i alt 13 tællende løb.
Banelæggere (max. 3 pr. løb) får tildelt point svarende til gennemsnittet af deres 5 bedste løb.

Afslutningsløb - Program/Præmier

Gul, Hvid og Grøn bane samlet kl. 14.00.
Sorte baner omvendt jagtstart. Således at løbere med mindre end 6 tællende løb starter samlet kl. 14.00, hvorefter løberne startes med 2 min. startinterval afhængig af deres pointplacering og med den bedst placerede til sidst. I tilfælde af løberudeblivelse rykkes frem på startlisten.

Program

kl. 13-14  Indprikning
kl. 14.00  Samlet start (Gul, Hvid, Grøn og Sorte/under 6 løb)
kl. 14.10  1. start (Sorte baner)
kl. 16-17.30 Bad/Omkl., Kaffebord & Præmieoverrækkelse.
Arrangørklubben bestemmer selv præmiefordelingen. Man bør tilstræbe flere præmier til ungdomsløberne.

Pris

10,- kr. for løbere under 16 år og kr. 25,- øvrige. Af startgebyret går 4,- kr. til afslutningsløbet/præmier, heraf kr. 300,- til adm. af pointudregning. Afgiften fremsendes straks til arrangør af finaleløbet. For 2009-10 OK Sorø v/Henrik Lawaetz, Konto 0541 0127988.

Start

Indprikning fra kl. 9.45
Søndage mellem kl. 10.00 – 11.00. Afslutningsløbet dog lørdag kl. 14.00.

Krav

Der skal bruges IOF-symboler.
Der skal anvendes poststativer, gerne Sport-Ident. Når SI, skal benyttes 2 computere.
Banernes kvalitet skal prioriteres højt.
Bemandingen skal være passende, så kø undgås.
Der bør være tilstrækkelig plads ved bordene til egen indprikning.
Der skal være vædske efter løbet.
Resultatformidling skal gå hurtigt og ophænges. Alternativt lægges på nettet samme dag. Løbstid opgives i sekunder.
Evt. ændringer af mødested skal meddeles snarest direkte til klubrepræsentanterne og ved opslag ved forudgående løb, samt på det oprindelige mødested.
Tjek evt. OK Roskildes hjemmeside som altid vil være opdateret med sidste nyt.

Resultater

Resultater med pointudregning fremsendes senest den efterfølgende tirsdag til:
Janne Brunstedt, email janne.brunstedt@gmail.comTil forsiden


OK Roskildes emailadresse er: okroskilde@okr.dk
Webredaktør: OKR's webgruppe, email: webteam@okr.dk

Denne side er opdateret d. 27. januar 2010 af Janne Brunstedt