Logo bose_sten.jpg

Klub / Aktiviteter

Stort rykind i Boserup Skov

Lørdag får Boserup Skov stort rykind af gæster, som for de flestes vedkommende ikke kommer i skoven til hverdag.

Lørdag sker nemlig den officielle indvielse af projektet "Sommer i vores natur", som bl.a. Friluftsrådet står bag. Et projekt, som også skal ses i sammenhæng med den tidligere viste serie på DR om Danmarks natur.

Nøjagtigt 50 indbudte gæster får ved et lukket arrangement lov til sammen med miljøminister Lea Wermelin i spidsen at igangsætte det naturformidlingsprojekt, som også Dansk Orienteringsforbund er med i. Gæsterne repræsenterer bl.a. Friluftsrådet, Naturstyrelsen, Statens Naturhistoriske Museum, lokale politikere og en række fonde. Dertil kommer journalister og filmfolk fra lokale medier og DR.

Projektet er landsdækkende, men bliver igangsat i Boserup Skov , der er en del af Nationalparken Skjoldungernes Land.

OK Roskildes formand, Anders Laage Kragh, som også er på gæstelisten, har på opfordring samlet en masse viden om naturen på forskellige spændende steder i Boserup Skov, og denne viden er blevet indtalt i en app

Ved først at downloade app'en til mobiltelefonen og dernæst sætte den i gang, når man er i skoven, føres lytteren fra post til post og får viden om naturfænomener på et antal steder i skoven - steder, som for størstedelens vedkommende falder sammen med nogle af klubbens faste poster i skoven.

Rasmus Møller Jess fra OK Roskilde vil lørdag sammen en anden ung orienteringsløber, Ida Øbro, være med til at formidle naturoplevelser i skoven fra post til post til gæsterne.

Til projektet er trykt et stort antal foldere, som bl.a. gengiver det så velkendte O-kort over Boserup med lytteposterne indtegnet. Folderne skal senere fordeles til steder, hvor naturinteresserede borgere, lokale såvel som turister, kan hente den.

Her kan du hente folderen.

Henrik Boesen

okroskilde@okr.dk     Bjældevej 20, 4000 Roskilde         webteam@okr.dk     26. juni 2020