Logo efteraar.jpg

Klub / Aktiviteter
Ordinær generalforsamling 2020.

Bestyrelsen gør venligt opmærksom på, at den ordinære generalforsamling 2020 holdes mandag den 3. februar kl. 19:00 i klubhuset.

Denne notits er kun et varsel om tidspunktet for generalforsamlingen, idet officiel indkaldelse med angivelse af dagsorden mv. følger jf. klubbens vedtægter.

Har du forslag, du ønsker behandlet på generalforsamlingen, kan du allerede nu sende det til formanden (formand@okr.dk).

Notér gerne datoen i din kalender - det vil glæde bestyrelsen af se dig.

Janne Brunstedt
Pva. Bestyrelsen


okroskilde@okr.dk     Bjældevej 20, 4000 Roskilde         webteam@okr.dk     15. december 2019