Logo roskilde_by.jpg

Roskilde revanchenROSKILDE REVANCHEN
WRE Sprint - 7. november 2015

Nyheder:

  08.11.15: Kort fra alle baner.
 
  07.11.15: Stræktiderne nu også på WinSplits Online.
 
  07.11.15: Glemte sager: Kolding overtrækstrøje og superundertrøje. Kan hentes i OK Roskildes telt til Jættemilen.
 
  07.11.15: Resultatliste og stræktider fra Roskilde Revanchen.
 
  05.11.15: Startlisten til Roskilde Revanchen er klar.
 
  03.11.15: Instruktionen til Roskilde Revanchen er nu på hjemmesiden.
 
  28.10.15: Det er præciseret i indbydelsen, at eftertilmelding indtil 3/11 kun er muligt for eliteklasserne.
 

INDBYDELSE:

 Arrangør Orienteringsklubben Roskilde.
 
 Navn og klassifikation Roskilde Revanchen - Sprint / WRE
***C-stævne
8. afdeling af Trimtex Senior Cup (seniorranglisten)
10. afdeling af Løberen League (juniorranglisten)
 
 Dato Lørdag den 7. November 2015
Stævnepladsen åbner kl 11:30.
 
 Løbsområde Roskilde By, Parkerne, Roskilde Havn, Skt Jørgensbjerg. Løbere der påtænker at deltage i stævnet må ikke færdes i løbsområdet med kort og kompas. Lukningen fremgår her.
 
 Mødested Stævnecenter øst for Vikingeskibsmuseet ved Roskilde Havn.
Parkering på havnen - Indkørsel ad Vindeboder: GPS: N55.648561, E12.078951
 
 Kortet Roskilde By, printet, nytegnet 2015 til DM Sprint, målestok: 1:4000, ækvidistance 2,5 m, DO-F kvalitetsmærke forventes.
Korttegner: Asger Jensen, OK Roskilde
 
 Terrænbeskrivelse Roskilde er gammel købstad beliggende i bunden af Roskilde fjord. Fra bunden af fjorden ved havnen stiger det gennem 2 parker 40 meter op mod Domkirken og byens centrum. Underlaget er i parkerne primært grusbelagte stier og græsareal, mens den øvrige del af byen er flisebelagt eller asfalt.
 
 Klasser Eliteklasser:


Øvrige klasser:

* Ved optimalt vejvalg

Der foretages seedning og lodtrækning i eliteklasserne i henhold til Reglement 2015, afsnit 4.1.5.

Der påtænkes ikke deltagerbegrænsning med mindre hensynet til en fair konkurrence gør dette nødvendigt, berørte løbere vil blive informeret.

Der udbydes ikke vakante pladser. Der henvises til eftertilmelding og salg af åbne baner på stævnepladsen.

Åbne baner sælges på stævnepladsen til følgende priser mellem kl 11:30 og 14:00:

Ungdomsløbere, op til 20 år kr. 70,-
Voksne løbere, 21 år og ældre kr. 110,-
Leje af brik kr. 15,-
 
 Kontrolsystem SportIdent. Løbere, der ikke opgiver SI-nummer ved tilmelding får automatisk tildelt en lejebrik.
 
 Start Individuel start for eliteklasser og øvrige klasser mellem klokken 13:00 og 14:30 med 1 minuts startinterval.

Åbne baner starter med put & run mellem klokken 14:00 og 14:30.
 
 Afstande Omklædning – parkering: 200 m, parkering – stævneplads: 200 m, stævneplads – start: max 1000 m.
 
 Service Stævneplads: Mulighed for læ på beskyttet område mellem bygninger på havnen. Begrænset mulighed for opsætning af klubtelte.
Kiosk: Café Knarr holder åbent.
Toiletter: På havnen
Bad: OK Roskildes klubhus, Bjældevej 20. Afstand 4 km.
Overnatning: Der tilbydes ikke overnatning. Se overnatningsmuligheder her.
 
 Tilmelding For danske og udenlandske løbere i H/D21(WRE) – kun via IOF Eventor.

For danske løbere i andre klasser end H/D21- via O-service.

For udenlandske løbere i andre klasser end H/D21- via mail til: formand@okr.dk med oplysning om: navn, klubnavn, alder, løbsklasse.

Ordinær tilmeldingsfrist: 30. oktober 2015 kl 24:00
Eftertilmelding for eliteklasser indtil: 3. november kl 13:00.

Startafgifter ved forhåndstilmelding:
Eliteklasser: kr. 120,-
Ungdomsløbere, op til 20 år kr. 60,-
Voksne løbere, 21 år og ældre kr. 100,-
Leje af brik kr. 15,-

Eftertilmelding til eliteklasser (H/D20E og H/D21E) mod forhøjet startgebyr på 2x startafgiften.

Startafgiften betales samtidig med tilmeldingen til:
OK Roskilde v/ Asger Jensen, reg: 0525 konto: 0000243556

Svenske løbere kan indbetale til:
Skandiabanken.se, Michael Leth Jess: 9150-752.065-6

Startafgifterne for udenlandske løbere, der betales til OK Roskildes konto, skal tillægges bankgebyr på DKK 50 per overførsel og indbetales samtidig med tilmeldingen til:
OK Roskilde v/ Asger Jensen, reg: 0525 konto: 0000243556
IBAN-nummer: DK6605250000243556
BIC-kode/SWIFT-adresse: SWESDK22.
 
 Stævneorganisation Stævneleder: Michael Leth Jess, OK Roskilde
Banelægger: Asger Jensen, OK Roskilde.
Banekontrol:
Korttegner: Asger Jensen, OK Roskilde.
Juryformand: Torben Kristensen, Herlufsholm OK.
IOF Event Advisor: Torben Kristensen, Herlufsholm OK.
 
     

okroskilde@okr.dk     Bjældevej 20, 4000 Roskilde       webteam@okr.dk    8. november 2015