Logo Efterår

Nyt medlem?

Faste poster i Boserup - kom godt i gang med orienteringsløb


Orienteringsklubben Roskilde har med støtte fra Skov og Naturstyrelsen opsat over 100 faste poster til orienteringsløb i Boserup skov.

Posterne i Boserup er de velkendte røde stolper, der ser ud som på billedet her:

Hver post har et Findvej skilt med kontrolnummer og en klippetang, som kan bruges til at klippe i kortet, som bevis på, at du har været ved posten.

Her er der mere om de faste poster.

       

Hvis jeg skal lave et løb for en gruppe

Det er ofte meget forskelligt, hvor hurtigt deltagerne får styr på at orientere. Evner og motivation spiller en stor rolle. Tilrettelæg løbene, så de dygtige og hurtige udfordres først, og brug tid på det grundlæggende for de, der synes orienteringsløb er svært at få hold på. Det er bedst for børn, at de ikke løber alene. Omvendt er det ikke hensigtsmæssigt med større grupper, idet det så kun bliver enkelte der lærer noget.

Skoler og foreninger kan lave deres egne løb evt. med vejledning fra OK Roskilde. Vejledere og lærere kan kontakte OK Roskilde (e-mail: okroskilde@okr.dk).

Skoven skifter udseende året rundt

       

Samme post. Sommer og vinter. (Bemærk, gamle pæle, nu erstattet af røde stolper

Orienteringskort og Boserup Skov

Boserup skov er en skov med en meget frodig og tæt vegetation. Nogle steder kan det om sommeren næsten føles som at være i en jungle. Det kan være svært at orientere sig i den tætte skov. Et orienteringskort indeholder mange oplysninger om terrænet, men det er vigtigt at forstå, at naturen ikke er let at sætte på enkle formler. Derfor er det vigtigt, at man ikke tror, at kortets signaturer giver et entydigt svar på, hvordan terrænet ser ud, men lærer at forholde sig kritisk til kortes indhold. For at læse kortet er det derfor nødvendigt at få styr på ”signaturforklaringerne”.

Her er et udsnit af de mest almindelige signaturforklaringer:

I orienteringsløb handler det om at finde posterne. Deres placering er altid angivet med en postbeskrivelse. På denne side kan du læse mere om postbeskrivelser.

Hvordan finder du vej?

Orienteringsløb er først svært, når du ikke ved, hvor du er! Derfor er det vigtigt at lære fra starten, hvordan du undgår at blive væk. Som ny orienteringsløber er det bedst at bruge veje og stier, når du skal rundt. Se forskellige typer af stier på kortudsnittet.

De lodrette tynde sorte streger på kortet er ikke stier. De angiver retningen fra syd til nord. Nord er altid opad, når du holder kortet, så du kan læse teksten. Kortet skal vendes efter, hvor nord er i virkeligheden. Til dette er det godt med et kompas.

Løbet starter ved trekanten. Sørg først for at kortet vender mod nord, find retningen herfra, og følg stien. Vær opmærksom på, hvor du skal skifte retning ved at sammenholde kortet med kendetegn i skoven f.eks. andre stier, hegn eller grøfter/åer. Kortene er i målestoksforhold: 1:10.000. Det betyder, at 1 cm på kortet svarer til 100 meter i terrænet.

   

Eksempler på kort og ruter (baner).

Herunder findes nogle kort med forskellige ruter på stier, som du selv kan downloade, printe og anvende på en anderledes skovtur i Boserup.
Se stederne med Google Maps.

Begynder 1   Længde 3,1 km
Begynder 2Længde 3,1 km
Begynder 3Længde 3,0 km
Let kort 1Længde 3,5 km
Let kort 2Længde 3,3 km
Let kort 3Længde 3,5 km
Mellemsvær 1Længde 5,9 km
Mellemsvær 2Længde 5,4 km
Mellemsvær 3Længde 6,0 km
               

Der er også kort med baner i:

Yderligere information:

Du kan få mere forståelse for posternes placering i Boserup skov med denne fotoserie, hvor der er billeder med tilhørende kortudsnit og signaturforklaring.

Prøv vores Introduktionsprogram trin for trin.

Har du fået mod på selv at træne orienteringsteknik i Boserup Skov eller få sat begreberne mere på plads så prøv vores 8-punkts introduktionsprogram. Her er der forslag til øvelser du selv kan gennemgå med at læse kort, bedømme afstande, finde sikkert ind til posterne og bruge kurverne på kortet.


okroskilde@okr.dk     Bjældevej 20, 4000 Roskilde       webteam@okr.dk    17. april 2023