Logo Efterår

Divisionsmatch 26/05
OK Roskilde byder velkommen til

1. - 2. DIVISIONSMATCH

i Hedeland søndag den 26. maj 2024


Nyheder

  26.05.24: Divisionsmatch resultater: 1. Division og 2. Division
 
  26.05.24: Resultater og WinSplits Online
 
  23.05.24: Klasse startliste   Klub startliste
 
  19.05.24: Instruktionen er klar.
 
  13.05.24: Vedr. målestoksforhold.
Banerne 1, 2, 3 og 4A (D16, D50) – samt Find Vej 1 – er trykt i målestok 1:10.000.
Resten er trykt i målestok 1:7500.
 
  03.05.24: Indbydelsen tilføjet: Bane 7 (lette baner) har også valgfri start mellem 10:00 og 13:00.
 
  28.04.24: Facebook begivenhed oprettet.
 
  21.03.24: Indbydelse til Divisionsmatch søndag 26. maj.
 
  05.03.24: Hjemmeside for Divisionsmatchen oprettet.
 

INDBYDELSE:

Divisionsmatch for 1. og 2. division
søndag den 26. maj 2024 i Hedeland.

Stævne
Stævnet er anden runde i Østkredsens divisionsturnering 2024. Endvidere tilbydes åbne baner i alle sværhedsgrader.

Følgende klubber deltager i divisionsmatchen:
1. division: Farum OK, FIF Hillerød, Søllerød OK, Tisvilde Hegn OK 2. division: Allerød OK, Ballerup OK, Holbæk OK, OK Sorø

Parkering og stævneplads
Vindingevej 201, 4000 Roskilde.
Kort afstand fra parkering til stævneplads.
Kort afstand fra stævneplads til start.

Kollektiv transport
Rute 600S kører to gange i timen mellem Roskilde Station og Greve Station. Stig af på stoppested: Mosestykket. Ca 600 meter til stævnepladsen.

Kort
Hedeland Syd, rekognosceret og tegnet forår 2024.
Løbere fra og med H/D 60 løber på 1:7.500, alle andre på 1:10.000. Ækvidistance 5 m.

Løbsområde og terrænbeskrivelse
Hedeland. Kuperet og åbent terræn med få stier og veje. Store områder med vild græsvegetation, Under græsset kan terrænet være ujævnt. Spredt bevoksning, mest buske og havtorn. Generel hurtig gennemløbelighed, men grønne områder kan være uigennemtrængelige.

Baner og klasser
I henhold til reglement 2023, punkt 7. Regler om divisionsturneringen.
 

Åbne Baner
For løbere, der ikke deltager i en af de to divisionsmatcher, tilbydes seks forskellige baner.
Ved stævnet omtales de åbne baner som ”Find Vej” som led i en kampagne.
De åbne baner kan købes på forhånd via o-service - eller købes på stævnepladsen efter kl 11:00.
 

Kontrolsystem og stempling
SPORTident - alle typer SI-brikker kan anvendes.
Lejebrikker er ikke af SIAC-typen.
Lejebrikker: kr 20,00. Bortkomne brikker skal erstattes med kr 350,00.

Starttider
1. division første start kl 10:00
2. division første start kl 12:00
Bane 7 (let) og Bane 10 (begynder) fra 10:00 til 13:00
Find Vej (åbne baner) start mellem 11:00 og 12:30

Divisionsmatcherne (bane 1-6, 8 og 9) afvikles efter startliste.
Bane 7, bane 10 og Find Vej-banerne afvikles som ”put & run”.

Service
Toiletter, kiosk og plads til klubtelte på stævnepladsen. Der forventes salg af løbe- og orienteringsudstyr.
Hjertestarter på stævnepladsen.
Der vil være en børnebane tæt på stævnepladsen. Børnebanen er gratis.

Tilmelding
Tilmelding foretages på www.o-service.dk
Ordinær tilmelding 1. og 2. division senest fredag den 17. maj 2024.
Tilmelding til åbne baner senest tirsdag den 21. maj 2024.
Eftertilmelding (mod tillæg) senest tirsdag den 21. maj 2024.
Der sælges åbne baner - ”Find Vej-baner” - på løbsdagen. Pris kr 105,00 (21- år) / kr 60,00 (-20 år).

Startafgift:
D/H-20               kr   60,00
D/H21-               kr 105,00
Tillæg
Lejebrik               kr   20,00
Eftertilmelding     kr   20,00

Konto for indbetalinger: 5396 0000251076.
I startafgiften er indeholdt en løbsafgift på kr 10,00 pr deltager over 18 år til I/S Hedeland.

Stævneorganisation
Stævneleder: Morten Jensen, OK Roskilde, ravnholt@youseepost.dk
Banelægger: Kent Pihl, OK Roskilde
Stævnekontrollant: Arne Kristensen, Herlufsholm OK
Banekontrollant: Asger Jensen, OK Roskilde

Jury: Stævnekontrollanten er juryformand

Hedelands Veteranbane
Hedelands Veteranbane har fuld drift på dagen, og banens sydlige endestation FEM EGE ligger ved stævnepladsen. Se køreplan.


okroskilde@okr.dk     Bjældevej 20, 4000 Roskilde       webteam@okr.dk    26. maj 2024