Logo bose_sten.jpg

Klub / Aktiviteter

Skawdysten 2023

En håndfuld løbere fra OK Roskilde havde i år fundet vej til Skawdysten (Orientering på toppen af Danmark). De fik som sædvanligt gode bane i spændende terræn og godt løbe vejr.

Skawdysten arrangeres hvert andet år af flere klubber i det nordligste Jylland. Traditionelt bestod Skawdysten af 2 løb i udsøgt svært klitterræn, som det er omkring Skagen. For nogle år siden blev stævnet udvidet med en sprint i Skagen by, og forrige år blev der så endnu et løb, nemlig en sprint efter klitløbene. I år var arrangementet så udvidet endnu en gang, nemlig med hele 2 sprintløb på sidste dag.

Årets 1. etape, prologen, var sprint, men ikke en helt almindelig sprint, da det meste af banerne forløb i åbent klitterræn. Det gav da også en del udfordringer for mange, deriblandt OK Roskildes løbere. Det er ikke så almindeligt at løbe i klitter på kort i målestok 1:3000, så man kommer alt for hurtigt frem og kommer ofte til at løbe for langt.

Anden etape blev løbet i Kirkemilen, den klitplantage, hvor Den tilsandede Kirke ligger midt i. Klitplantagen består af et meget varieret klitlandskab med store åbne klitter og områder med svært gennemtrængelige fyrrekrat. Især det sidste gav selvfølgelig problemer for løberne; det er ikke let at finde en post i fyrrekrat, der er næsten uigennemtrængeligt, og hvor man må kravle mellem krogede fyrrestammer op og ned af klitter, til man når frem til posten placering. Og det er ikke sikkert man kommer frem til posten i første forsøg. Det var spændende og svært.

  kirkemil.jpg
Eksempel på poster i fyrrekrattet

Tredje etape skulle løbes i Tversted klitplantage. Her har undertegnede ikke løbet siden til et Påske løb i 1999, så det var som at løbe i en helt ny skov. I det område, vi løb i, er der ingen åbne klitter, men en del bevoksede klitter, som godt kunne være udfordrende. Det meste af plantagen er mere åben skov, og kun enkelte steder er der tæt, men ikke uigennemtrængeligt som i Kirkemilen. Så der kunne løbes noget mere uden at blive fanget i krat.

Fjerde og femte etape var igen sprint, og der skulle løbes i Hjørring Centrum, så det var en rigtig sprint. Stævnepladsen var i en lille park, der kunne minde lidt om Folkeparken i Roskilde. To gange blev vi så sendt rundt i Hjørring by, der er en ældre købstad med forretninger, baggårde, skoler, institutioner, boligområder, parkeringsarealer og parker, så byen er fortrinlig til sprint, og banelæggeren havde udnyttet området til nogle gode udfordrende baner.

  tversted.jpg
Et af de interessante områder i Tversted

hjorring.jpg
Bysprint i Hjørring

Resultatmæssigt gik det lidt op og ned. Ole Svendsen klarede sig bedst med 3 førstepladser på etape 3, 4 og 5. Inge Jørgensen havde 2 etapesejre på 3. og 4. etape. Janne Brunstedt vandt etaperne 3 og 5. Resten af resultaterne kan ses på Skawdystens hjemmeside

hanne.jpg
OK Roskildes deltagere

Skawdysten kommer formentlig tilbage i 2025.

Kort og baner kan ses i O-kortmappen og O-Track.

Janne


okroskilde@okr.dk     Bjældevej 20, 4000 Roskilde         webteam@okr.dk     16. juli 2023