Logo utop2012

Børn & Unge


Oprykning 2023 - for ungdomsløbere            


Nogle af klubbens ungdomsløbere "rykker op" i forbindelse med nytåret. "Rykker op" - hvad vil det sige? Ved konkurrencer i orienteringsløb, som afholdes gennem orienteringsforbundet, er der forskellige løbsklasser, og der er regler for, hvem der kan løbe i klasserne. Det der afgør hvilken klasse man løber i, er det år man er født i, og ikke hvornår man har fødselsdag. F. eks. så rykker alle ungdomsløbere, som er født i 2012, i år 2023 op fra at løbe D/H10 til at løbe D/H11-12 fra årets start. Ligesom alle født i 2010 rykker op fra D/H11-12 til D/H13-14.

Når man rykker en løbsklasse op, betyder det bl.a. at man kommer til at løbe længere og sværere baner. Men der findes lettere baner, så man f.eks. i stedet for at løbe D13-14 kan løbe D13-14B, der er en nemmere og kortere bane, og den vil ofte svare til "den lavere løbsklasses bane", så en D13-14B bane vil svare til en D11-12 bane.

På skemaet herunder kan du se hvilke baner, der findes til forskellige årgange. Ud for dit fødselsår kan du se, hvilke baner der er beregnet til dig. Sværhedsgraden skal altid overholdes til konkurrencerne, men banelængden vil afpasses efter terrænet, og så vil drengene som regel løbe længere end pigerne.

 For år 2023  Sværeste løbsklasse  Lettere løbsklasse
 fødselsår  klasse  sværhedsgrad og
 længde
 klasse  sværhedsgrad og
 længde
 2013 eller
 senere
 D-10
 H-10
 
 2,5-3,5 km
 2,5-3,5 km
 begynderbane
   
 2011 og 2012  D-12
 H-12
 
 3,0-4,0 km
 3,0-4,0 km
 let bane
 D-12B
 H-12B
 
 2,5-3,5 km
 2,5-3,5 km
 begynderbane
 2009 og 2010  D-14
 H-14
 
 3,5-4,5 km
 4,0-5,0 km
 mellemsvær bane
 D-14B
 H-14B
 
 3,0-4,0 km
 3,0-4,0 km
 let bane
 2007 og 2008  D-16
 H-16
 
 4,0-5,5 km
 5,5-7,0 km
 svær bane
 D-16B
 H-16B
 
 3,5-4,5 km
 4,5-5,5 km
 mellemsvær bane
 2005 og 2006  D-18
 H-18
 
 5,0-6,5 km
 7,0-10,0 km
 svær bane
 D-20B
 H-20B
 
 4,0-5,5 km
 4,5-7,0 km
 mellemsvær bane
 2003 og 2004  D-20
 H-20
 
 6,5-8,0 km
 9,5-12,0 km
 svær bane
 D-20B
 H-20B
 
 4,0-5,5 km
 4,5-7,0 km
 mellemsvær bane
 uden hensyn
 til fødselsår
     D-Let
 H-Let
 
 3,0-4,0 km
 3,0-4,0 km
 let bane
 uden hensyn
 til fødselsår
     begynder  2,5-3,5 km
 begynderbane
 bane
 farverkoder
 grøn
 begynder
 hvid
 let
 gul
 mellemsvær
 sort
 svær

Når du melder dig til løb, skal du huske at fortælle hvilken klasse du vil løbe. Hvis du er i tvivl, så spørg dine ungdomsledere.


okroskilde@okr.dk     Bjældevej 20, 4000 Roskilde      webteam@okr.dk    2. januar 2023