Logo Efterår

Klub / Aktiviteter
VTR - Vintertræningsløb 2010-11

Som de tidligere år afvikles der en serie af 12 vintertræningsløb i det midt- og sydsjællandske. Der er en gennemgående konkurrence, som lægger op til et afslutnings/finaleløb 26. februar 2011 - se reglerne i slutningen af artiklen.
Listen indeholder også nogle andre "specielle" løb, som løbes efter helt andre regler - fx vores eget juleløb 2. juledag.
Løbene giver gode muligheder for at holde formen ved lige og få løbet i andre skove, selv om nogle af dem ligger langt fra Roskilde, men der er jo altid mulighed for at arrangere fælles-transport. I løbsoversigten er der angivet links til startstederne, så det er lettere at finde frem.

Der er frit banevalg - uanset alder, dog henstilles at man så vidt muligt løber det der svarer til ens normale klasse.

Der er ingen tilmelding til løbene. Du møder blot op mellem 10 og 11 pågældende søndag og vælger en af de 8 baner. Prisen er 25 kr pr løb (løbere u. 16 år 10 kr), dog gratis for de løb, som OKR selv arrangerer (12. december i Hedeland og 23. januar i Boserup samt afslutningsløbet i Vollerup 26. februar).

Løbene er velegnede for både begyndere og øvede. Kontakt en af de "gamle" i klubben, hvis der er spørgsmål.

Den aktuelle pointstilling.

Dato Klub/Resultater Skov Startsted Point/bem.
30.10 Vestsj. OK Rørvig Sandflugtsplantage Telegrafvej Klubmester - SI
07.11 O-63 Klinteskoven Geocentret X - SI
14.11 Holbæk Kårup Næsvej X - SI
21.11 Sorø Grydebjerg Panasvej X - SI
28.11 Hvalsø Ny Tolstrup P plads asylcenter Aflyst
05.12 HG Fruens/Hovedmosen Rønnebæk skole X - SI
12.12 OKR Hedeland N Brandhøjgårdsvej X - SI
26.12 OKR Boserup P-plads øst for efterskole Juleløb
9.01 Holbæk Jyderup Skovgårdsvej Nytårsstafet
16.01 Sorø Kongskilde Kongskilde Friluftsgård X - SI
23.01 OKR Valborup/Storskov Skovvej X - SI
30.01 O-63 Oremandsgård Husflidskolen,
Afm. Præstø - Kalvehave
X - SI
06.02 OCS Slagelse skovene Søndermarksskolen X - SI
13.02 Køge Lellingeskovene NV Markledet, Køge X - SI
20.02 Haslev Glumsø Østerskov N i skoven X
26.02 OKR Boserup Boserupvej 100 Afslutningsløb - SI
27.02 "De Barske" Grydebjerg/Sorø Søndersk.   Troldens Fodspor

Kun de med x-point markerede løb er tællende i den gennemgående konkurrence.
Specielle løb har anderledes baner.

Eventuelle ændringer kommer her på siden

Baner

Svær, Sort, Lang 7½-10 km Svær, Sort, Mellem 6-7 km Svær, Sort, Kort 4-5 km Svær, Sort, Mini u. 50 år 3-4 km Svær, Sort, Mini o. 50 år 3-4 km Mellemsvær, Gul 4-5 km Let, Hvid 3-4 km Begynder, Grøn 2-3 km

Skygning tilladt på banerne Grøn, Hvid og Gul.

Gennerelle bestemmelser

Der er fri startret på alle baner.
Dog opfordres løbere der enkelte løb vælger løbe kortere bane end normalt, at deltage u.f.k.

Point

I alle løb får vinderen af en bane 100 point.
De efterfølgende løbere får fratrukket 1 point pr. minuttal, de er langsommere.
På alle baner opdelles resultaterne i damer og herrer, og de får point hver for sig.
De 6 bedste løb er tællende i den gennemgående konkurrence:
- for Gul, Hvid og Grøn bane afgøres samlet placering på baggrund af de 6 bedste løb.
- for Sorte baner er de 6 bedste løb alene afgørende for startrækkefølgen til afslutningsløbet. Endelig placering udregnes som pointgennemsnit 6 bedste løb nedrundet til heltal + point afslutningsløb. I tilfælde af point lighed er afslutningsløb afgørende.
I sæsonen 2010-11 er der i alt 12 tællende løb.
Banelæggere (max. 3 pr. løb) får tildelt point svarende til gennemsnittet af deres 5 bedste løb.

Afslutningsløb - Program/Præmier

Gul, Hvid og Grøn bane samlet kl. 14.00.
Sorte baner omvendt jagtstart. Således at løbere med mindre end 6 tællende løb starter samlet kl. 14.00, hvorefter løberne startes med 2 min. startinterval afhængig af deres pointplacering og med den bedst placerede til sidst. I tilfælde af løberudeblivelse rykkes frem på startlisten.

Program

kl. 13-14 Indprikning kl. 14.00 Samlet start (Gul, Hvid, Grøn og Sorte/under 6 løb) kl. 14.10 1. start (Sorte baner) kl. 16-17.30 Bad/Omkl., Kaffebord & Præmieoverrækkelse.

Arrangørklubben bestemmer selv præmiefordelingen. Man bør tilstræbe flere præmier til ungdomsløberne.

Pris

10,- kr. for løbere under 16 år og kr. 25,- øvrige. Af startgebyret går 4,- kr. til afslutningsløbet/præmier, heraf kr. 300,- til adm. af pointudregning. Afgiften fremsendes straks til arrangør af finaleløbet. For 2010-11 OKR v/Claus Sihm, Konto 0525 0000243556.

Start

Indprikning fra kl. 9.45
Søndage mellem kl. 10.00 - 11.00. Afslutningsløbet dog lørdag kl. 14.00.

Krav

Der skal bruges IOF-symboler.
Der skal anvendes poststativer, gerne Sport-Ident. Når SI, skal benyttes 2 computere.
Banernes kvalitet skal prioriteres højt.
Bemandingen skal være passende, så kø undgås.
Der bør være tilstrækkelig plads ved bordene til egen indprikning.
Der skal være vædske efter løbet.
Resultatformidling skal gå hurtigt og ophænges. Alternativt lægges på nettet samme dag. Løbstid opgives i sekunder.
Evt. ændringer af mødested skal meddeles snarest direkte til klubrepræsentanterne og ved opslag ved forudgående løb, samt på det oprindelige mødested.
Tjek evt. OK Roskildes hjemmeside som altid vil være opdateret med sidste nyt.

Resultater

Resultater med pointudregning fremsendes senest den efterfølgende tirsdag til:
janne.brunstedt@gmail.com


okroskilde@okr.dk      Bjældevej 20, 4000 Roskilde       webteam@okr.dk    13. januar 2011