Logo Efterår

Klub / Aktiviteter

VTR - Vintertræningsløb 2013-14

Som de tidligere år afvikles der en serie af 13 vintertræningsløb i det midt- og sydsjællandske. Der er en gennemgående konkurrence, som lægger op til et afslutnings/finaleløb 9. marts 2014 - se reglerne nederst på siden.
Listen indeholder også nogle andre "specielle" løb, som løbes efter helt andre regler - fx vores eget juleløb 2. juledag.
Løbene giver gode muligheder for at holde formen ved lige og få løbet i andre skove, selv om nogle af dem ligger langt fra Roskilde, men der er jo altid mulighed for at arrangere fælles-transport. I løbsoversigten er der angivet links til startstederne, så det er lettere at finde frem.

Der er frit banevalg - uanset alder, dog henstilles at man så vidt muligt løber det der svarer til ens normale klasse.

Der er ingen tilmelding til løbene. Du møder blot op mellem 10 og 11 pågældende søndag og vælger en af de 7 baner. Prisen er 25 kr pr løb (løbere u. 16 år 10 kr), dog gratis for de løb, som OKR selv arrangerer (8. december i Rørvig og 9. februar i Helvigstrup.

Løbene er velegnede for både begyndere og øvede. Kontakt en af de "gamle" i klubben, hvis der er spørgsmål.

Den aktuelle pointstilling.

Løbsovesigt: Ikke alle løb og startsteder er endnu på plads.

Dato Klub/Resultater Skov Startsted Point/bem.
02.11 Holbæk Annebjerg Naturskolen Klubmester
10.11 O-63 Klinteskoven Havrelukke X - SI
17.11 Hvalsø   Instruktion Ny Tolstrup Savværket X - SI
24.11 Sorø Slagelse skovene Rosted/Askvej X - SI
01.12 HG   Indbydelse Christiansholm Plantage Vest i skoven X - SI
08.12 OKR   Instruktion Rørvig Sandflugtsplantage Telegrafvej X - SI
15.12 Køge   Indbydelse Valborup Skovvej X - SI
26.12 OKR Boserup Høje P-Plads Juleløb
05.01 Holbæk Kongsøre Sandskredet Nytårsstafet - SI
12.01 O-63   Instruktion Vintersbølle skov Vintersbølle skole X - SI
19.01 Haslev OK Korsør Lystskov Sommerlyst X - SI
26.01 OKR   Instruktion Helvigstrup Lerbjergtårnet X - SI
02.02 NYK F   Instruktion Østersøskovene Hesnæs havn X - SI
09.02 Sorø Sorø Sønderskov Skolevej X - SI
16.02 Køge   Indbydelse Vallø Storskov Kanderød X - SI
23.02 Holbæk   Instruktion Stokkebjerg Ved savværket X - SI
02.03 "De Barske" Hvalsø skovene   Troldens Fodspor - SI
09.03 HG   Instruktion Herlufsholm HG Stadion Afslutningsløb - SI

Kun de med x-point markerede løb er tællende i den gennemgående konkurrence.
Specielle løb har anderledes baner.

Eventuelle ændringer kommer her på siden

Baner

  Svær, Sort, Lang    7½-10 km
  Svær, Sort, Mellem    6-7 km
  Svær, Sort, Kort u. 60 år    4-5 km
  Svær, Sort, Kort o. 60 år    4-5 km
  Svær, Sort, Mini u. 60 år    3-4 km
  Svær, Sort, Mini o. 60 år    3-4 km
  Mellemsvær, Gul    4-5 km
  Let, Hvid    3-4 km
  Begynder, Grøn    2-3 km

Skygning tilladt på banerne Grøn, Hvid og Gul.

Gennerelle bestemmelser

Der er fri startret på alle baner.
Dog opfordres løbere der enkelte løb vælger løbe at kortere bane end normalt, at deltage u.f.k.

Point

I alle løb får vinderen af en bane 100 point.
De efterfølgende løbere får fratrukket 1 point pr. minuttal, de er langsommere.
På alle baner opdelles resultaterne i damer og herrer, og de får point hver for sig.
De 6 bedste løb er tællende i den gennemgående konkurrence:
- for Gul, Hvid og Grøn bane afgøres samlet placering på baggrund af de 6 bedste løb.
- for Sorte baner er de 6 bedste løb alene afgørende for startrækkefølgen til afslutningsløbet. Endelig placering udregnes som pointgennemsnit af 6 bedste løb nedrundet til heltal + point afslutningsløb. I tilfælde af point lighed er afslutningsløb afgørende.
I sæsonen 2013-14 er der i alt 13 tællende løb.
Banelæggere (max. 2 pr. løb) får tildelt 100 point.

Afslutningsløb - Program/Præmier

Gul, Hvid og Grøn bane samlet kl. 10.30.
Sorte baner omvendt jagtstart. Således at løbere med mindre end 6 tællende løb starter samlet kl. 10.30, hvorefter løberne startes med 2 min. startinterval afhængig af deres pointplacering og med den bedst placerede til sidst. I tilfælde af løberudeblivelse rykkes frem på startlisten.

Program

kl. 9.45-10.15 Indprikning
kl. 10.30 Samlet start (Gul, Hvid, Grøn og Sorte/under 6 løb)
kl. 10.40 1. start (Sorte baner)
kl. 13-14.30 Bad/Omkl., Kaffebord & Præmieoverrækkelse.

Arrangørklubben bestemmer selv præmiefordelingen. Der tilstræbes forholdsvis flere præmier til ungdomsløberne.

Pris

10,- kr. for løbere under 16 år og kr. 25,- øvrige. Af startgebyret går 4,- kr. til afslutningsløbet/præmier + øvrige omk. Afgiften fremsendes straks til arrangør af finaleløbet. For 2013-14 HG v/Jens Asserbo, Konto 6070 1216412.

Start

Indprikning fra kl. 9.45
Søndage mellem kl. 10.00 - 11.00.

Krav

Der skal bruges IOF-symboler.
Der skal anvendes poststativer, gerne Sport-Ident.
Banernes kvalitet skal prioriteres højt.
Bemandingen skal være passende, så kø undgås.
Der skal være vædske efter løbet.
Resultatformidling skal gå hurtigt og ophænges. Alternativt lægges på nettet samme dag. Løbstid opgives i sekunder.
Evt. ændringer af mødested skal meddeles snarest direkte til klubrepræsentanterne og ved opslag ved forudgående løb, samt på det oprindelige mødested.
Tjek evt. OK Roskildes hjemmeside som altid vil være opdateret med sidste nyt.

Resultater

Resultater med pointudregning fremsendes senest den efterfølgende tirsdag til:
janne.brunstedt@gmail.com


okroskilde@okr.dk      Bjældevej 20, 4000 Roskilde       webteam@okr.dk    10. februar 2014