Logo Efterår

Klub / Aktiviteter

VTR - Vintertræningsløb 2017-18

Som de tidligere år afvikles der en serie af 13 vintertræningsløb i det midt- og sydsjællandske. Der er en gennemgående konkurrence, som lægger op til et afslutnings/finaleløb 11. marts 2018 - se reglerne nederst på siden.
Listen indeholder også nogle andre "specielle" løb, som løbes efter helt andre regler - fx vores eget juleløb 2. juledag.
Løbene giver gode muligheder for at holde formen ved lige og få løbet i andre skove, selv om nogle af dem ligger langt fra Roskilde, men der er jo altid mulighed for at arrangere fælles-transport. I løbsoversigten er der angivet links til startstederne, så det er lettere at finde frem.

Der er frit banevalg - uanset alder, dog henstilles, at man, så vidt muligt, løber det, der svarer til ens normale klasse.

Der er ingen tilmelding til løbene (bortset fra til finaleløbet). Du møder blot op mellem 10 og 11 pågældende søndag og vælger en af de 7 baner. Prisen er 30 kr pr løb (løbere u. 16 år 15 kr), dog gratis for de løb, som OKR selv arrangerer (10. december i Hedeland og 10. januar i Tølløse skov).

Løbene er velegnede for både begyndere og øvede. Kontakt en af de "gamle" i klubben, hvis der er spørgsmål.

Nyhed: Listen indeholder nu også "Tekniklørdage" og en "Teknikweekend", hvor der fokuseres på orienteringsteknik, og som er åben for alle VTR-klubbernes medlemmer. Se indbydelsen.

Den aktuelle pointstilling.

Løbsoversigt: Ikke alle løb og startsteder er endnu på plads.

Dato Klub/Resultater Skov Mødested Point/bem.
05.11 Holbæk   Instruktion Stokkebjerg Aggersvold savværk X - SI
12.11 HG   Instruktion Christiansholm Plantage Gl. Strandvej X - SI
18.11 Tekniklørdag Grydebjerg Slagelsevej N i skoven  
19.11 Køge   Instruktion Himmelev skov Himmelevhallen, Herregårdsvej 42, Roskilde X - SI
26.11 Hvalsø   Instruktion Storskov Roskildevej 19, Hvalsø X - SI
03.12 Sorø   Instruktion Sorø Sønderskov Skolevej X - SI
10.12 OKR   Instruktion Hedeland Arrangementspladsen, Vindingevej 201 X - SI
26.12 OKR Boserup Boserupgaard Juleløb
07.01 Holbæk Boserup Boserupvej 100 Nytårsstafet - SI
14.01 Haslev OK Korsør Lystskov Restaurant Sommerlyst X - SI
20.01 Tekniklørdag Sønderskov N Ringstedvej  
21.01 OKR   Instruktion Tølløse skov Tølløse Slots Efterskole, Tølløsevej 97, 4340 Tølløse X - SI
28.01 Holbæk   Instruktion Munkholm Bredetved skydeterræn X - SI
04.02 HG   Instruktion Harrested Harrested Skovvej X - SI
11.02 Køge   Instruktion Vemmetofte Vesterskovvej, Faxe X - SI
18.02 Sorø   Instruktion Slagelseskovene Askvej X - SI
25.02 Maribo/O-63   Instruktion Hydeskov & Flintinge Byskov Byskovvej 2 X - SI
04.03 "De Barske" Næstved Herlufsholm Alle 227A, 4700 Næstved Troldens Fodspor - SI
11.03 O-63   Instruktion Vintersbølle Kulsbjerg Skole, Nyråd Afslutningsløb - SI
17.03 Tekniklørdag Sønderskov Midt Næstvedvej  
19-20.05 Teknikeventyr Olofström, Blekinge    

Kun de med x-point markerede løb er tællende i den gennemgående konkurrence.
Specielle løb har anderledes baner.

Eventuelle ændringer kommer her på siden

Baner

  Svær, Sort, Lang    7½-10 km
  Svær, Sort, Mellem    6-7 km
  Svær, Sort, Kort u. 60 år    4-5 km
  Svær, Sort, Kort o. 60 år    4-5 km
  Svær, Blå, Mini u. 60 år    3-4 km
  Svær, Blå, Mini o. 60 år    3-4 km
  Mellemsvær, Gul    4-5 km
  Let, Hvid    3-4 km
  Begynder, Grøn    2-3 km

Skygning tilladt på banerne Grøn, Hvid og Gul.

Gennerelle bestemmelser

Der er fri startret på alle baner.
Dog opfordres løbere, der enkelte løb vælger at løbe en kortere bane end normalt, at deltage u.f.k.

Point

I alle løb får vinderen af en bane 100 point.
De efterfølgende løbere får fratrukket 1 point pr. minuttal, de er langsommere.
På alle baner opdelles resultaterne i damer og herrer, og de får point hver for sig.
De 6 bedste løb er tællende i den gennemgående konkurrence:
- for Hvid og Grøn bane afgøres samlet placering på baggrund af de 6 bedste løb. Afslutningsløbet er ligeledes tællende.
- for Sorte, Blå og Gul baner er de 6 bedste løb alene afgørende for startrækkefølgen til afslutningsløbet. Endelig placering udregnes som pointgennemsnit af 6 bedste løb nedrundet til heltal + point afslutningsløb. I tilfælde af point lighed er afslutningsløb afgørende.
I sæsonen 2017-18 er der i alt 13 tællende løb + afslutningsløbet.
Banelæggere (max. 2 pr. løb) får tildelt 100 point.

Afslutningsløb - Program/Præmier

Hvid, Grøn, øvrige under 6 løb og ikke forhåndstilmeldte samlet start kl. 10.30.
Sorte, Blå og Gul baner omvendt jagtstart. Løberne startes med 2 min. startinterval afhængig af deres pointplacering, og med den bedst placerede til sidst. I tilfælde af løberudeblivelse rykkes frem på startlisten.

Program

kl. 9.45-10.15 Indskrivning
kl. 10.30 Samlet start (Hvid, Grøn og øvrige/under 6 løb og ikke forhåndstilmeldte)
kl. 10.40 1. start (Sorte, Blå og Gul baner)
kl. 13-14.30 Bad/Omkl., Kaffebord & Præmieoverrækkelse.

Arrangørklubben bestemmer selv præmiefordelingen. Der tilstræbes forholdsvis flere præmier til ungdomsløberne.
Tilmelding til løb + kaffebord senest mandag før løbet via egen klubtilmelder. Betaling sker klubvis. Tilmelding på dagen muligt mod kontant betaling. Ikke forhåndstilmeldte starter i fælles start uanset om har løbet 6 tællende løb.

Pris

15,- kr. for løbere under 16 år og kr. 30,- øvrige. Af startgebyret går 4,- kr. til afslutningsløbet/præmier + øvrige omk. . Herunder afregning kr. 300,- til Janne for administration af pointregnskab.
Afgiften fremsendes straks til arrangør af finaleløbet. For 2017-18: O-63 v/Lis Noes, Konto 1551 4058690..

Start

Indskrivning fra kl. 9.45
Søndage mellem kl. 10.00 - 11.00.

Krav

Der skal bruges IOF-symboler.
Der skal anvendes Sport-Ident.
Banernes kvalitet skal prioriteres højt.
Bemandingen skal være passende, så kø undgås.
Der skal være fortrykte kort, som udleveres i startøjeblikket. Kun grøn + hvid må se på kort inden start.
Der skal være vædske efter løbet.
Resultatformidling skal gå hurtigt og ophænges. Alternativt lægges på nettet samme dag. Løbstid opgives i sekunder.
Evt. ændringer af mødested skal meddeles snarest direkte til klubrepræsentanterne og ved opslag ved forudgående løb, samt på det oprindelige mødested.
Tjek evt. OK Roskildes hjemmeside som altid vil være opdateret med sidste nyt.

Resultater

Resultater med pointudregning fremsendes senest den efterfølgende tirsdag til:
j.brunstedt@yahoo.co.uk


okroskilde@okr.dk      Bjældevej 20, 4000 Roskilde       webteam@okr.dk    2. marts 2018