Logo gravhoj.jpg

Klub / Aktiviteter
OK Roskilde afgiver høringssvar til lovforslaget om Naturnationalparker.

Et lovforslag om at etablere naturnationalparker i de store danske statsskove er i høring, og OK Roskilde har afgivet et høringssvar.

Lovforslaget vil i korthed etablere store områder i de store danske statsskove, hvor store græsædere eksempelvis køer, heste, bisoner skal pleje skoven, så der sikres mere biodiversitet, og skoven mere kommer til at ligne den skov, der oprindelig har været i Danmark. Forslaget vil medføre, at store dele af skovene vil blive indhegnet. Det er dog ikke tanken, at der ikke må være adgang til de indhegnede områder.

Vedtages dette lovforslag som det foreligger, kan det påvirke vores sport negativt, og vi har derfor indgivet et høringssvar. Ligeledes har vi skrevet under på et høringssvar fra brugergrupen "Tilgængelig natur i Bidstrup", der har delvis sammenfaldende interesser med os i denne sag.

Der er for nuværende ikke konkrete planer om at inddrage områder i Bidstrup.

DOF afgiver også høringssvar.

Her kan du læse høringssvaret og lovforslaget.

Med venlig hilsen
Anders


okroskilde@okr.dk     Bjældevej 20, 4000 Roskilde         webteam@okr.dk     13. februar 2021