Logo bose_sten.jpg

Klub / Aktiviteter

Intensivt kursus i orienteringsløb for voksne 11.-12. september

Kurset er aflyst

Orienteringsklubben Roskilde (OKR) inviterer alle, som er fyldt 17 år, til at deltage i et intensivt begynderkursus i at løbe orienteringsløb.

Kurset er tilrettelagt for alle interesserede, som absolut intet forhåndskendskab har til sporten.

Kurset afvikles på Boserupgård midt i Boserup Skov og består af teori løbende suppleret med praktiske øvelser i skoven. OKR sørger for forplejning, dvs. morgenmad, kaffe/te hele dagen samt frokost lørdag og søndag.

Underviserne er erfarne orienteringsløbere fra OKR.

Kurset afsluttes søndag med et rigtigt orienteringsløb med elektronisk tidtagning, hvor du efterfølgende kan se, hvordan du har løbet fra post til post - og hvordan dine konkurrenter har løbet den samme bane.

 

ex_plakat.jpg
Se plakat med info

Målet med kurset er, at du kan gennemføre en mellemsvær bane i et orienteringsløb. En mellemsvær bane er defineret som, at der er altid to muligheder for at finde vej til næste post: Den korte, svære direkte vej gennem terræn'et, der som regel er hurtigst, eller en længere, nemmere og mere sikker vej, der tager længere tid.

Praktiske oplysninger

Løbeur med GPS-registreringsmulighed eller mobiltelefon (nærmere instruks følger til de tilmeldte)

Tidspunkt: (Hvis møde- og sluttidspkt. ændres, får du besked om dette)
Lørdag den 11. september fra kl. 08:30 - 17:00
Søndag den 12. september fra kl. 08:30 - 16:00

Sted:
Boserupgård midt i Boserup Skov (Boserupvej 84, 4000 Roskilde). P-mulighed ved gården.

Tilmelding og betaling:
Senest mandag den 30. august kl. 18:00. Deltagergebyret indbetales senest samme dag via MobilePay til OK Roskilde 79073

  Ved tilmelding oplyses:
 1. For- og efternavn
 2. Fuldstændig postadresse
 3. Alder
 4. Email-adresse
 5. Mobiltelefonnummer
 6. Evt. bemærkninger vedr. mad (se nedenfor)

Tilmelding med alle oplysninger sendes til: henriksekstra@gmail.com

  Vigtigt:
 1. Kurset gennemføres ved mindst 10 betalende deltagere
 2. Maksimalt deltagerantal er 16
 3. Såfremt kurset ikke gennemføres pga. 1), tilbagebetales det fulde beløb hurtigst muligt
 4. Vedr. mad: Hvis der er mad, du ikke kan tåle, er du vegetar eller har andre forbehold i forhold til forplejning, så oplys venligst dette ved tilmelding

Evt. spørgsmål (besvares fra den 2. august)
Sendes på mail til: henriksekstra@gmail.com


okroskilde@okr.dk     Bjældevej 20, 4000 Roskilde         webteam@okr.dk     1. september 2021