Logo skaerm_banner.jpg

Klub / Aktiviteter

Tirsdagstræning på kort uden veje og stier i Boserup den 23/3.

Vi skal igen øve teknik, kompastræning og afstandsbedømmelse, evt. skridttælling, og ikke kun løbe for at komme hurtigt i mål.

Vi skal løbe på et kort, hvor alle veje og stier er fjernet.
Som regel vil der være nogle tydelige ledelinier mellem posterne og delvist markante terrængenstande ved posterne.

Vejledning: Når I står ved en post, skal I vende kortet efter nord og se, hvilken retning, I skal løbe for at finde et punkt på kortet, som I nemt kan finde i skoven, på vej til næste post. Dette gentages evt flere gange på strækket. Det kan være en høj, en mose, et dige m.m. Og så skal I finde et "Sidste Sikre Udgangspunkt" (SSU) kort før posten. Det kan være som ovennævnte punkter.

Baner: Ud over tre baner uden vej og sti, af forskellig længde, bliver der en MiniORK-bane på et alm. kort.

   


Hvis I absolut ikke vil løbe på det specielle kort, kan I ved tilmeldingen bede om et alm. kort med vej og sti.
Hvis I ønsker et almindeligt kort med vej og sti som sikkerhed (lægges bag det specielle kort), kan I ved tilmeldingen bede om dette.

Tilmelding: Der er obligatorisk tilmelding, for at vi kan overholde myndighedernes begrænsninger på forsamlinger. Du skal benytte denne tilmeldingsformular; vælg en ledig tid og angiv baneønske og SI-nummer senest mandag den 22. marts kl. 16:00. Noter hvis du ønsker et kort med veje og stier.
Ungdomsløbere tilmelder sig til John Tripax om muligt med baneønske.
Husk at melde afbud, hvis du alligevel ikke kan komme; der er måske en der gerne vil have din plads.

Restriktioner: På grund af forbud mod forsamlinger på over 25 personer, må man ikke opholde sig i start eller mål området. Man skal vente i bilen / på parkeringspladsen og ankomme til start i det tildelte startinterval. Straks efter målgang skal mål området forlades.

Mødested: Start og mål er ved P-pladsen ved efterskolen.

Start: MiniORK starter fra 17.30. Alle andre fra 17.40-18.30 efter det tildelte startinterval. Målet nedlægges kl 19.30.

Kort: Boserup skov, revideret oktober 2020.

Sport Ident: Benyttes ikke, så lad bare brikken blive hjemme.

John Tripax


okroskilde@okr.dk     Bjældevej 20, 4000 Roskilde         webteam@okr.dk     19. marts 2020