Logo anemoner

Klub / Aktiviteter

Ultimateløb i Boserup tirsdag den 27. april.

En stor del af klubbens medlemmer kender Boserup ligeså godt som deres egen baghave. En orienteringstur i Boserup bliver derfor ofte ”blot” en løbetur i siksak.

Men hvor godt kender du Boserup, når både stier og jorddiger fjernes fra kortet?

Kom og prøv dine orienteringsevner på en Ultimatebane. Banerne er en blanding mellem korte og lange stræk. På de korte stræk er kompasretningen og afstanden vigtig, da der ofte ikke er opfang eller ledelinjer. På de lange stræk er der holdepunkter i terrænet og/eller markante opfang.

Når stier og jorddiger fjernes fra kortet åbnes der op for ikke tidligere anvendte postplaceringer. Bliv ikke overrasket, hvis du finder poster tæt på stier.

Banerne findes også i en normal version, hvor stier og jorddiger er med på kortet. Disse baner er som udgangspunkt også svære, men flere poster er mellemsvære, da de ligger tæt på markante genstande / stier.

Træningen foregår med SI-enheder på alle poster. Der er enkelte sammenfald med de faste poster.

Baner lægges på O-Track efterfølgende.

Mødested: ved bordebænkesættet cirka 150 meter inde i skoven (se den røde boks) på kortudsnittet. Start og mål ligger tæt på mødestedet.
Parkering på Den høje P-Plads.

    Baner:
  • Bane 1: Ultimate, 5,0 km
  • Bane 2: Ultimate, 3,4 km
  • Bane 3: Mellemsvær / svær med stier og diger, 5,0 km
  • Bane 4: Mellemsvær / svær med stier og diger, 3,4 km
  • Bane 5: Let / mellemsvær, 2,7 km
  • Bane 6: MiniORk, 2,4 km
   


Mødested 27/4

Start: Mellem kl. 17.30 og 18.30. MiniOrk kan starte fra kl. 17.15.

Tilmelding: Tilrådes - Senest mandag den 26. april kl. 15, hvis du vil være sikker på at få det kort du ønsker. Brug denne tilmeldingsformular.
Ungdomsløbere (MiniORK) tilmelder sig til Martin Vaabengaard med kopi til John Tripax.

Martin Vaabengaard


okroskilde@okr.dk     Bjældevej 20, 4000 Roskilde         webteam@okr.dk     22. april 2021