Logo efteraar.jpg

Klub / Aktiviteter
Ordinær generalforsamling 2024.

Bestyrelsen gør venligt opmærksom på, at den ordinære generalforsamling 2024 holdes mandag den 5. februar kl. 19:00 i klubhuset.

Denne notits er kun et varsel om tidspunktet for generalforsamlingen, idet officiel indkaldelse med angivelse af dagsorden mv. følger jf. klubbens vedtægter.

Har du forslag, du ønsker behandlet på generalforsamlingen, kan du allerede nu sende det til formanden (formand@okr.dk).

Notér gerne datoen i din kalender - det vil glæde bestyrelsen af se dig.

På generalforsamlingen skal der vælges ny formand, da Anders ikke genopstiller. Desuden ønsker Henrik og Merete ikke at genopstille til deres respektive poster. Har du derfor lyst til at arbejde i bestyrelsen hører jeg meget gerne fra dig.

Anders Laage Kragh

okroskilde@okr.dk     Bjældevej 20, 4000 Roskilde         webteam@okr.dk     17. december 2023