Logo Efterår

Klub / Aktiviteter


VTR - Vintertræningsløb 2023-24

Som de tidligere år afvikles der en serie af 12 vintertræningsløb i det midt- og sydsjællandske. Der er en gennemgående konkurrence, som lægger op til et afslutnings/finaleløb 10. marts 2024 - se reglerne nederst på siden.
Bemærk! Vinterens første løb den 4. november i Kongsøre er på en lørdag, og det er samtidigt OK Roskildes klubmesterskabsløb
Listen indeholder også nogle andre "specielle" løb, som løbes efter helt andre regler - f.eks. vores eget juleløb 2. juledag.
Løbene giver gode muligheder for at holde formen ved lige og få løbet i andre skove, selv om nogle af dem ligger langt fra Roskilde, men der er jo altid mulighed for at arrangere fælles-transport. I løbsoversigten er der angivet links til startstederne, så det er lettere at finde frem.

Der er frit banevalg - uanset alder, dog henstilles, at man, så vidt muligt, løber det, der svarer til ens normale klasse.
Løbere, der enkelte løb vælger at løbe kortere bane end normalt, opfordres til at deltage u.f.k.

Der er ingen tilmelding til løbene (bortset fra til finaleløbet). Du møder blot op mellem 10 og 11 pågældende søndag og vælger en af de 7 baner. Prisen er 30 kr pr løb (løbere u. 16 år 15 kr), dog gratis for de løb, som OKR selv arrangerer (28. januar i Avnstrup og 10. marts i Ny Tolstrup).

Løbene er velegnede for både begyndere og øvede. Kontakt en af de "gamle" i klubben, hvis der er spørgsmål.

Den aktuelle pointstilling.

Løbsoversigt: Ikke alle løb og startsteder er endnu på plads.

Dato Klub/Resultater Skov Mødested Point/bem.
04.11 Holbæk OK   Indbydelse Kongsøre Sandskredet X - SI - OBS! Lør
12.11 Herlufsholm OK   Indbydelse Fredsskoven Skyttemarksvej 192 X - SI
19.11 Hvalsø OK  Indbydelse Hvalsøskovene Lerbjergvej 22 X - SI
26.11 Haslev   Instruktion   Resultatliste   WinSplits Haslev Orned Terslevvej X - SI
03.12 OK Sorø   Instruktion Slagelse skovene Parcelgårdsvej X - SI
10.12 Holbæk OK   Instruktion Kårup Næsvej 3 X - SI
26.12 OKR   Indbydelse Boserup P øst for skolerne Juleløb
07.01 Holbæk OK   Indbydelse Ellinge Indhegning Lyngvej 73,
4573 Højby
Nytårsstafet - SI
14.01 O-63   Indbydelse Kulsbjerg Vallebovej 16,
4735 Mern
X - SI
28.01 OKR   Instruktion Heide Overdrev Vernersmindevej, Hvalsø X - SI
04.02 OK Sorø   Instruktion Broby Vesterskov Lyngevej X - SI
11.02 Køge OK   Instruktion Vemmetofte Vivedevej 4 X - SI
18.02 Herlufsholm OK   Instruktion Harrested Harrested Skovvej X - SI
25.02 Køge OK   Instruktion Lellinge Overdrevsvejen 116 X - SI
03.03 "De Barske" Næstved Omegn HG Stadion Troldens Fodspor - SI
10.03 OKR   Instruktion   Startliste Liveresults Kvalificerede til finalen Ny Tolstrup Sognegården Afslutningsløb - SI

Kun de med x-point markerede løb er tællende i den gennemgående konkurrence.
Specielle løb har anderledes baner.

Eventuelle ændringer kommer her på siden.

Baner

  Svær, Sort, Lang    7½-10 km
  Svær, Sort, Mellem    6-7 km
  Svær, Sort, Kort u. 60 år    4-5 km
  Svær, Sort, Kort o. 60 år    4-5 km     1:7.500
  Svær, Blå, Mini u. 60 år    3-3,5 km
  Svær, Blå, Mini o. 60 år    3-3,5 km   1:7.500
  Mellemsvær, Gul    4-5 km
  Let, Hvid    3-3,5 km
  Begynder, Grøn    2-3 km

Skygning tilladt på banerne Grøn, Hvid og Gul.

Gennerelle bestemmelser

Der er fri startret på alle baner.
Dog opfordres løbere, der enkelte løb vælger at løbe en kortere bane end normalt, at deltage u.f.k.

Point

I alle løb får vinderen af en bane 100 point.
De efterfølgende løbere får fratrukket 1 point pr. minuttal, de er langsommere.
På alle baner opdelles resultaterne i damer og herrer, og de får point hver for sig.
De 6 bedste løb er tællende i den gennemgående konkurrence:
- for Hvid og Grøn bane afgøres samlet placering på baggrund af de 6 bedste løb. Afslutningsløbet er ligeledes tællende.
- for Sorte, Blå og Gule baner er de 6 bedste løb alene afgørende for startrækkefølgen til afslutningsløbet. Endelig placering udregnes som pointgennemsnit af 6 bedste løb omregnet til tidshandicap + tid afslutningsløb.
Hvert misset point i forhold til de maksimale 600 straffes med et tidshandicap på 10 sek..
I sæsonen 2023-24 er der i alt 12 tællende løb + afslutningsløbet.
Banelæggere (max. 2 pr. løb) får tildelt 100 point.

Afslutningsløb - Program/Præmier

Hvid, Grøn, øvrige under 6 løb og ikke forhåndstilmeldte samlet start kl. 10.30.
Sorte, Blå og Gule baner omvendt jagtstart. Løberne startes med 2 min. startinterval afhængig af deres pointplacering, og med den bedst placerede til sidst.

Program

kl. 9.45-10.15 Indskrivning
kl. 10.30 Samlet start (Hvid, Grøn og øvrige/under 6 løb og ikke forhåndstilmeldte)
kl. 10.40 1. start (Sorte, Blå og Gul baner)
kl. 13-14.30 Bad/Omkl., Kaffebord & Præmieoverrækkelse.

Arrangørklubben bestemmer selv præmiefordelingen. Der tilstræbes forholdsvis flere præmier til ungdomsløberne.
Tilmelding til løb + kaffebord fredag 8 dage før løbet via egen klubtilmelder. Betaling sker klubvis.
Tilmelding på dagen muligt mod kontant betaling. Ikke forhåndstilmeldte starter i fælles start uanset om de har løbet 6 tællende løb.
Ikke forhåndstilmeldte løbere på sort, blå og gul bane kan ikke få et samlet resultat i den gennemgående konkurrence.

Pris

15,- kr. for løbere under 16 år og kr. 30,- øvrige. Af startgebyret går 5,- kr. til afslutningsløbet/præmier + øvrige omk. Herunder afregning kr. 400,- til Janne for administration af pointregnskab.
Afgiften fremsendes straks til arrangør af finaleløbet. For 2023-24 OKR v//Martin Vaabengaard, Konto 5396 0251076.

Start

Indskrivning fra kl. 9.45
Søndage mellem kl. 10.00 - 11.00.

Krav

Der skal bruges IOF-symboler.
Der skal anvendes Sport-Ident.
Banernes kvalitet skal prioriteres højt.
Bemandingen skal være passende, så kø undgås.
Der skal være fortrykte kort, som udleveres i startøjeblikket. Kun grøn + hvid må se på kort inden start.
Løbskort på Sort, Kort over 60 år + Blå Mini over 60 år skal være i 1:7500.
Arrangørerne stiller IKKE væske til rådighed på stævnepladsen. Deltagerne opfordres til selv at medbringe.
Resultatformidling skal gå hurtigt og ophænges. Alternativt lægges på nettet samme dag. Løbstid opgives i sekunder.
Evt. ændringer af mødested skal meddeles snarest direkte til klubrepræsentanterne og ved opslag ved forudgående løb, samt på det oprindelige mødested.
Tjek evt. OK Roskildes hjemmeside som altid vil være opdateret med sidste nyt.

Resultater

Resultater med pointudregning fremsendes senest den efterfølgende tirsdag til:
j.brunstedt@yahoo.co.uk


okroskilde@okr.dk      Bjældevej 20, 4000 Roskilde       webteam@okr.dk    8. marts 2024