Logo Stævneplads

Om OK RoskildeLøbstilmelder

Det er løbstilmelderen, der koordinerer klubbens medlemmers tilmelding til de forskellige løb, der kræver tilmelding. Normalt kræver alle løb undtagen træningsløb tilmelding på forhånd.
De enkelte medlemmer tilmelder sig selv via O-service, et landsdækkende online tilmeldings system. Man får brugernavn og password til O-service ved henvendelse til løbstilmelderen.
Normalt er tilmeldingsfristen ca. 10 dage, dog længere ved større løb.
Løbstilmelderen hjælper normalt også til med at sammensætte hold til stafetløb og evt. med at koordinere kørslen til løb.
Løbstilmelding: Morten Jensen Østergade 137 4340 Tølløse, 61 65 40 87 (bedst ma-on-fr 19-21). ravnholt@dlgpost.dk

Støtteforeningen

Støtteforeningen blev stiftet i august 1991 i forbindelse med at klubben via uddeling af telefonbøger for Tele Danmark fik mulighedfor at tjene nogle ekstra penge.

OK Roskildes Støtteforening blev opløst på generalforsamlingen 5. februar 2015.
Se referat fra generalforsamlingen

Dansk Orienteringsforbund

Orienteringsklubben Roskilde er medlem af Dansk Orienteringsforbund, DOF. DOF er organiseret i tre kredse; nord, syd og østkredsen. Nordkredsen og sydkredsen dækker Jylland og Fyn, skillelinien går ved Horsens, hvad der er syd for Horens hører til sydkredsen, således også Fyn. Østkredsen omfatter alt øst for Storebælt. I hver kreds vælges en kredsbestyrelse, der varetager opgaver af fælles interesse for kredsens klubber. Hvert år vælges på DOF´s repræsentantskabsmøde en bestyrelse for DOF. Denne bestyrelse varetager DOF´s interesse ud ad til, overfor myndigheder m.m, og har kontakt med andre landes orienteringsforbund. Desuden varetager denne bestyrelse opgaver af fælles karakter for alle landets klubber, herunder økonomi, uddannelse, landkampe, danske mesterskaber med mere.
DOF udgiver et digitalt magasin, orienteringonline.dk. Indtil marts 2019 udkom magasinet i en trykt udgave med navnet Orientering.
DOF har et kontor i Idrættens Hus. Dette kontor fungerer som sekretariat for forbundet; tlf.: 43 26 27 40, email: dof@do-f.dk


okroskilde@okr.dk    Bjældevej 20, 4000 Roskilde        webteam@okr.dk    16. februar 2020