Logo Stævneplads

Om OK Roskilde
Udvalg i OK Roskilde


Udover bestyrelsen har OK Roskilde syv udvalg:

Derudover har vi en løbstilmelder, der tager sig af fælles tilmelding til løb.

Arbejdsbeskrivelser for udvalg og diverse poster i OKR.

Træningsudvalget

Træningsudvalget sørger for træningen i klubben. Alle er velkomne til at deltage. For ungdomsløberne har ungdomsudvalget mange supplerende tilbud. Klubtræningen består i løbetræning, orienteringsløb og styrketræning, organiseret eller i eget regi.
Email: tru@okr.dk

Ungdomsudvalget

Ungdomsudvalget planlægger aktiviteter for klubbens ungdomsløbere, dvs medlemmer under 21 år. Aktiviterne består i ugentlige tekniktræninger, kurser og ture. Ungdomsløberne er selvfølgelig også velkomne til at deltage i klubbens øvrige arrangementer, ligesom visse af ungdomsudvalget aktiviteter også er åbne for klubbens øvrige medlemmer. Desuden arrangeres der kurser for alle ungdomsløbere på Sjælland. Disse kurser arrangeres af østkredsens ungdomsudvalg (østkredsen = klubberne øst for Storebælt). Det er en god måde at lære orientering på at deltage i disse kurser, hvor du endvidere træffer ungdomsløbere fra andre klubber. Oplysning og tilmelding til disse kurser sker gennem ungdomsudvalget.
Email: uu@okr.dk

Eliteudvalget

Eliteudvalgets opgave er at skabe et miljø i klubben, så dens gode løbere har mulighed for at blive endnu bedre og om muligt blande sig med landets/verdens bedste løbere. Det er også et mål, at disse løbere bliver i klubben og gør god reklame for den og er et godt eksempel for både yngre og ældre klubkammerater. Disse mål søges nået ved at støtte løberne økonomisk, rent praktisk ved træning, løbsdeltagelse, rejser, kurser, deltagelse i TKC m.m. og psykologisk.
Email: elite@okr.dk

Eliteudvalgets opgaver varetages pt. af Anders Laage Kragh.

Breddeudvalg

Udvalget står for de sociale arrangementer i klubben, dvs. de arrangementer der ikke direkte har med løb at gøre. Det drejer sig om klubfester, foredrag og fællesspisning i forskellige anledninger etc.
Email: orientering@okr.dk

Klubhusudvalg

Udvalget står for vedligeholdelse af klubhuset, organisering af rengøring af klubhus og organisering, vedligehold og supplering af materiel til løb. Desuden administrerer udvalget nøgler til klubhuset.

Kommunikationsudvalget

Udvalgets opgaver er at vedligeholde klubbens hjemmesider, www.okr.dk, at varetage klubbens pressekontakt og udarbejde kampagnemateriale, pjecer mm.

Kommentarer, forslag, input osv. om hjemmesiden kan sendes til webteam@okr.dk.

På hjemmesiden kan man læse om alt, hvad der foregår i klubben: Nyheder, indbydelser til løb og ture, aktivitetsliste, beretninger fra spændende begivenheder og meget, meget mere.


okroskilde@okr.dk     Bjældevej 20, 4000 Roskilde       webteam@okr.dk    19. december 2023