Logo Efterår

Klub / Aktiviteter

VTR - Vintertræningsløb 2012-13

Som de tidligere år afvikles der en serie af 12 vintertræningsløb i det midt- og sydsjællandske. Der er en gennemgående konkurrence, som lægger op til et afslutnings/finaleløb 9. marts 2013 - se reglerne i slutningen af artiklen.
Listen indeholder også nogle andre "specielle" løb, som løbes efter helt andre regler - fx vores eget juleløb 2. juledag.
Løbene giver gode muligheder for at holde formen ved lige og få løbet i andre skove, selv om nogle af dem ligger langt fra Roskilde, men der er jo altid mulighed for at arrangere fælles-transport. I løbsoversigten er der angivet links til startstederne, så det er lettere at finde frem.

Der er frit banevalg - uanset alder, dog henstilles at man så vidt muligt løber det der svarer til ens normale klasse.

Der er ingen tilmelding til løbene. Du møder blot op mellem 10 og 11 pågældende søndag og vælger en af de 7 baner. Prisen er 25 kr pr løb (løbere u. 16 år 10 kr), dog gratis for de løb, som OKR selv arrangerer (25. november i Grøntved Overdrev).

Løbene er velegnede for både begyndere og øvede. Kontakt en af de "gamle" i klubben, hvis der er spørgsmål.

Den aktuelle pointstilling.

Løbsovesigt: Ikke alle løb og startsteder er endnu på plads.

Dato Klub/Resultater Skov Startsted Point/bem.
27.10 OKR Valborup Lerbjergvej Klubmester - Indbydelse
04.11 Vestsjaellands Skovkarleklub Kongsøre Skov Sandskredet Nytårsstafet anno 1971 - SI
11.11 Sorø Grydebjerg Slagelsevej X - SI
18.11 Hvalsø Ny Tolstrup Savværket X - SI
25.11 OKR Grøntved Overdrev NØ Maglesø X - SI
02.12 O-63 Hannenov Oustrup Amagerhuset X - SI
09.12 HG Kristiansholm Plantage Vest i skoven X - SI
16.12 Køge   Instruktion Karlstrup Skov Silovej X - SI
26.12 OKR   Indbydelse Boserup Efterskolen Juleløb
13.01 Holbæk Rørvig Sandflugtsplantage Telegrafvej Nytårsstafet - SI
20.01 Haslev OK Fruens Plantage Rønnebæk skole X - SI
27.01 Sorø Sorø Sønderskov Næstvedvej X - SI
03.02 NYK F   Invitation Hamborg skoven Middelaldercentret X - SI
10.02 O-63   Instruktion Viemose Viemose Gade 72 X - SI
17.02 Køge   Instruktion Vemmetofte Strandskov Vemmetoftevej X - SI
24.02 "De Barske" Gribskov Nord Tingbakkehallen, Græsted Troldens Fodspor - SI
03.03 HG   Instruktion Harrested Harrested skovvej X - SI
09.03 Holbæk   Instrukion Jyderup, Vig Sydøst i skoven Afslutningsløb - SI

Kun de med x-point markerede løb er tællende i den gennemgående konkurrence.
Specielle løb har anderledes baner.

Eventuelle ændringer kommer her på siden

Baner

Svær, Sort, Lang 7½-10 km Svær, Sort, Mellem 6-7 km Svær, Sort, Kort u. 60 år 4-5 km Svær, Sort, Kort o. 60 år 4-5 km Svær, Sort, Mini u. 60 år 3-4 km Svær, Sort, Mini o. 60 år 3-4 km Mellemsvær, Gul 4-5 km Let, Hvid 3-4 km Begynder, Grøn 2-3 km

Skygning tilladt på banerne Grøn, Hvid og Gul.

Gennerelle bestemmelser

Der er fri startret på alle baner.
Dog opfordres løbere der enkelte løb vælger løbe at kortere bane end normalt, at deltage u.f.k.

Point

I alle løb får vinderen af en bane 100 point.
De efterfølgende løbere får fratrukket 1 point pr. minuttal, de er langsommere.
På alle baner opdelles resultaterne i damer og herrer, og de får point hver for sig.
De 6 bedste løb er tællende i den gennemgående konkurrence:
- for Gul, Hvid og Grøn bane afgøres samlet placering på baggrund af de 6 bedste løb.
- for Sorte baner er de 6 bedste løb alene afgørende for startrækkefølgen til afslutningsløbet. Endelig placering udregnes som pointgennemsnit af 6 bedste løb nedrundet til heltal + point afslutningsløb. I tilfælde af point lighed er afslutningsløb afgørende.
I sæsonen 2012-13 er der i alt 12 tællende løb.
Banelæggere (max. 2 pr. løb) får tildelt 100 point.

Afslutningsløb - Program/Præmier

Gul, Hvid og Grøn bane samlet kl. 14.00.
Sorte baner omvendt jagtstart. Således at løbere med mindre end 6 tællende løb starter samlet kl. 14.00, hvorefter løberne startes med 2 min. startinterval afhængig af deres pointplacering og med den bedst placerede til sidst. I tilfælde af løberudeblivelse rykkes frem på startlisten.

Program

kl. 13-14 Indprikning kl. 14.00 Samlet start (Gul, Hvid, Grøn og Sorte/under 6 løb) kl. 14.10 1. start (Sorte baner) kl. 16-17.30 Bad/Omkl., Kaffebord & Præmieoverrækkelse.

Arrangørklubben bestemmer selv præmiefordelingen. Der tilstræbes forholdsvis flere præmier til ungdomsløberne.

Pris

10,- kr. for løbere under 16 år og kr. 25,- øvrige. Af startgebyret går 4,- kr. til afslutningsløbet/præmier, heraf kr. 300,- til adm. af pointudregning. Afgiften fremsendes straks til arrangør af finaleløbet. For 2012-13 HOK v/Søren Klinkby, Konto 15515523656.

Start

Indprikning fra kl. 9.45
Søndage mellem kl. 10.00 - 11.00. Afslutningsløbet dog lørdag kl. 14.00.

Krav

Der skal bruges IOF-symboler.
Der skal anvendes poststativer, gerne Sport-Ident. Når SI, skal benyttes 2 computere.
Banernes kvalitet skal prioriteres højt.
Bemandingen skal være passende, så kø undgås.
Der bør være tilstrækkelig plads ved bordene til egen indprikning.
Der skal være vædske efter løbet.
Resultatformidling skal gå hurtigt og ophænges. Alternativt lægges på nettet samme dag. Løbstid opgives i sekunder.
Evt. ændringer af mødested skal meddeles snarest direkte til klubrepræsentanterne og ved opslag ved forudgående løb, samt på det oprindelige mødested.
Tjek evt. OK Roskildes hjemmeside som altid vil være opdateret med sidste nyt.

Resultater

Resultater med pointudregning fremsendes senest den efterfølgende tirsdag til:
janne.brunstedt@gmail.com


okroskilde@okr.dk      Bjældevej 20, 4000 Roskilde       webteam@okr.dk    25. februar 2013