Logo vikingeskibet.jpg

Klub / Aktiviteter

DOFs repræsentantskabsmøde

Som du kan læse på DOF's hjemmeside blev DOFs repræsentantskabsmøde afholdt som on-line møde i lørdags. Ud over, at vælge ny formand og genvalg til vores egen Michael Leth Jess, så er der 2 forhold, jeg gerne vil fremhæve og som ikke står nævnt i nyheden på DOF hjemmeside.

På grund af den fortsatte COVID-19 smitte og deraf følgende restriktioner er 2 meget store løb blevet aflyst; Påskeløbet og NordJysk 2-dages. Dette er løb, der med mange deltagere bidrager væsentligt til DOFs økonomi via løbsafgiften. Frem for at gennemføre besparelser for imødegå de manglende indtægter så bakkede repræsentantskabet op bag en "aktivistisk tilgang", dvs satse på flere aktiviteter i resten af året, når det åbner igen. Her kan du gøre en forskel ved at deltage i de kommende løb og hjælpe til med at arrangere løb, så andre kan komme i skoven: Endelig kan du også bidrage ved at donere kr 20 hver gang du deltager i et Corona Cup løb - og deltage i mange løb.

Der ud over var der en video hilsen fra DIF, hvor Dorthe O. Andersen fortalte om hvorledes DIF arbejder for at bevare / sikre DOF og mange andre idrætsforbund en reel adgang til statsskovene i sammenhæng med de kommende naturnationalparker med store græssere. Som planerne ser ud nu, kan op imod en tredjedel af statsskovene blive inddraget som naturnationalpark. Her kan du gøre en forskel ved at blande dig i debatten og diskussionen og argumentere for vores synspunkter - som ikke bare er egoiske orienteringsløbere synspunkter, men synspunkter, som også deles af ryttere, spejdere, mountainbikere og alle andre som er afhængige af at have en fri adgang til skoven som idrætsplads og aktivitetsområde. Naturnationalparkerne vil alt andet lige betyde en reel begrænsning i adgangen til skoven, da mange aktiviteter ikke er forenelige med at have store græssere som bison, heste, elge, køer gående frit i skoven. Du kan læse klubbens høringssvar her.

Anders Laage Kragh
Formand OKR


okroskilde@okr.dk     Bjældevej 20, 4000 Roskilde         webteam@okr.dk     8. marts 2021